INOX - THÉP KHÔNG GỈ

SẢN PHẨM SẮT THÉP

KIM LOẠI MÀU

NHÔM

thông tin liên hệ
Huỳnh Thị Kim Thúy
- 0905 308 126

INOX - THÉP KHÔNG GỈ

Inox ống 201
Inox ống 201
Inox ống 304
Inox ống 304
Inox tấm 201
Inox tấm 201
Inox tấm 304
Inox tấm 304
Inox cuộn 201
Inox cuộn 201
Inox cuộn 304
Inox cuộn 304
Inox cuộn 316
Inox cuộn 316
inox thanh V
inox thanh V
Inox thanh la 304
Inox thanh la 304
Inox hoa văn
Inox hoa văn
Inox vàng
Inox vàng
Dây inox
Dây inox

SẢN PHẨM SẮT THÉP

Thép cuộn
Thép cuộn
Thép thanh cây
Thép thanh cây
Thép hình
Thép hình
Thép ống
Thép ống

SẢN PHẨM GIA DỤNG

Bàn ghế inox
Bàn ghế inox
Bàn ghế inox
Bàn ghế inox
Bàn ghế inox
Bàn ghế inox
Bàn ghế inox
Bàn ghế inox

DÂY MẠ KẼM

Dây cuộn mạ kẽm
Dây cuộn mạ kẽm
Dây cuộn mạ kẽm
Dây cuộn mạ kẽm
Dây cuộn mạ kẽm
Dây cuộn mạ kẽm
Dây cuộn mạ kẽm
Dây cuộn mạ kẽm

KIM LOẠI MÀU

Đồng cuộn
Đồng cuộn
Đồng cuộn
Đồng cuộn
Đồng cuộn
Đồng cuộn
Đồng cuộn
Đồng cuộn
ống thép đen
ống thép đen
ống thép đen
ống thép đen
ống thép đen
ống thép đen
ống thép đen
ống thép đen